مطالب عاشقانه - سایت تفریحی فاندون


بازی دوز   بازی پیکان گوجه‌ای  بازی مار    تمرین امضا    نواختن سنتور

چگونه بفهميم احساس ما به کسى از روى عشق است؟

عشق

آيا هرگز به احساس خود شک کرده ايد که به کسى علاقمند شده ايد و يا عاشقانه فردى را دوست داريد. گاهى به راستى در اين ترديد بسر مى بريد که آيا اين احساس نو، عشق است.
بقییه ی این مطلب در ادامه ی مطلب . . .


1