کتاب طنز - سایت تفریحی فاندون


بازی دوز   بازی پیکان گوجه‌ای  بازی مار    تمرین امضا    نواختن سنتور

کتاب شیخ و مریدان (حکایات طنز)

دانلود شیخ و مریدان

کتاب حکایات طنز شیخ و مریدان

کتاب حکایات طنز شیخ و مریدان

این کتابچه توسط فان دون درست شده است و در بر دارنده ی حکایات طنز شیخ و مریدان می باشد. این حکایات در طی این سال ها در فضای مجازی گردآوری شده اند. حکایات طنز شیخ و مریدان از سال های 89-90 در فضای مجازی رواج یافت البته اکنون که در سال 94 هستیم دیگر کم رونق تر شده است و شایسته بود که یک نسخه از این حکایات گردآوری شود تا برای سال های دور به یادگار بماند. البته که خیلی چیزها پیش آمدند و فراموش شدند ولی به جا ماندن اینچنین متن هایی که به صورت نهان در بردارنده ی مشکلات و موضوعات مطرح زمان خود می باشد می تواند جالب و ارزشمند باشد. در گردآوری حکایات سعی شده است بار امانت حفظ شود و در حکایات هیچ تغییری ایجاد نشده است مگر 2-3 حکایت که بسیار خنک و بی محتوا بودند که به کلی حذف گردیدند. فرمت کتاب pdf می‌باشد و بر روی اکثر سیستم عامل‌های کنکونی اجرا می‌شود.


1